CFO

Picturae - Heerhugowaard
19-03-2020    2020-05723   

Picturae, gevestigd in Heerhugowaard, is een Nederlands bedrijf dat cultureel erfgoed digitaliseert, beheert en toegankelijk maakt. Opdrachtgevers zijn musea, archieven, bibliotheken, nationaal en internationaal. 
Picturae gebruikt hiervoor state-of the art digitalisering waarmee de vaak eeuwenoude originelen (boeken, herbaria manuscripten, maar ook foto’s en film) digitaal beschikbaar komen. Na digitalisering worden de wetenschappelijke data die bij de voorwerpen horen toegevoegd, waardoor een doorzoekbare database ontstaat. Met de in huis ontwikkelde software Memorix kunnen de klanten van Picturae de collectie vervolgens ontsluiten voor het grote publiek.
Picturae werkt voor toonaangevende organisaties wereldwijd, waaronder het Nationaal Archief, Naturalis, Koninklijke Bibliotheek, UNESCO, Harvard, Tate Gallery en The Smithsonian Institution. Picturae kan op elke schaal overal ter wereld een productieruimte inrichten. Het digitaliseren is een project gedreven business. Sommige grote digitaliseringsprojecten beslaan meerdere jaren. Het werk wordt voor een belangrijk deel via aanbestedingen aangeboden. 

STRATEGIE
Picturae heeft wereldwijd een leidende positie in de markt. De unieke productiefaciliteiten en innovatieve software zorgen ervoor dat Picturae haar klanten de beste oplossingen kan bieden op het gebied van digitalisering en ontsluiting van cultureel erfgoed. Het doel voor de komende 3 jaren is om deze positie te verstevigen en verder uit te bouwen. De eerste focus van Picturae ligt op het vergroten van de commerciële slagkracht, het verbeteren van het rendement op haar verkochte producten en diensten optimaal in de markt zetten van de ICT diensten en producten.

CULTUUR 
Bij Picturae zijn in totaal ca 110 FTE werkzaam; hardwerkende, enthousiaste medewerkers met een interesse in en betrokkenheid bij de conservatie van cultureel erfgoed. Er is een gedeeld gevoel van maatschappelijke relevantie. Meerdere medewerkers hebben een opleiding in een (kunst-) historische studierichting. 
De cultuur kan voorts worden getypeerd als hands on, pragmatisch, inhoudelijk gedreven, maatschappelijk geëngageerd, mensgericht, betrokken, loyaal, open en direct. Er heerst een informele sfeer.

RECENTE ONTWIKKELINGEN
In mei 2018 nam private equity firm Karmijn Kapitaal Picturae over van de toenmalig aandeelhouders, en bood nieuwe ruimte voor technologische innovatie, internationale groei en verdere professionalisering.

De afgelopen drie jaar zijn om verschillende redenen bewogen jaren geweest. De resultaten bleven achter bij de verwachtingen en de organisatie is onvoldoende winstgevend en in control geweest. Om het groeipotentieel van de onderneming te realiseren is het nodig de ingezette strategie duurzaam te implementeren. Een interim directieteam heeft met het Management Team de afgelopen maanden een helder veranderplan opgesteld en een goede start gemaakt. Het is aan de nieuwe directie om enerzijds dit plan verder te implementeren en de duurzaamheid ervan te borgen en anderzijds de unieke positie van het bedrijf commercieel verder uit te bouwen.
 Sinds februari van dit jaar wordt Picturae geleid door een nieuwe CEO, Bruno Giebels, die voordat hij bij Picturae begon algemeen directeur was bij Sportfondsen.
 Voor de huidige interim CFO wordt nu een vaste invulling gezocht. 
De CEO en CFO sturen gezamenlijk een jong en ambitieus MT aan dat verder bestaat uit de Directeur Operations, de Sales Manager, en de Manager Software Development.

De CFO is eindverantwoordelijk voor financiële zaken.  
Missie: De CFO draagt zorg voor het ontwikkelen en optimaliseren van de financiële organisatie en de financiële prestaties van Picturae. Dit vereist focus op verdere verbetering van financiële processen, systemen en structuren, evenals grondige analyses en begrip van onderliggende factoren om de financiële prestaties te verbeteren. 
De CFO verhoogt het financiële bewustzijn in de hele organisatie en werkt nauw samen met andere functies om efficiëntie te verbeteren en kosten te verlagen. Hiermee wordt de organisatie sterker met een krachtige, energieke en proactieve Business & Financial Controlling functie.
De nieuwe CFO is een sparringpartner van de CEO.

SPECIFIEKE AANDACHTSGEBIEDEN
Draagt bij aan de sturing van de organisatie
De CFO draagt zorg voor de ontwikkeling van de juiste stuurinformatie en (door)ontwikkelt management rapportages o.b.v. KPI’s; zorgt voor regelmatige en volledige rapportage en analyse van resultaten aan directie en aandeelhouders.
Zorgt voor integrale financiële planning, strategisch en operationeel.
Zorgt voor discipline in de organisatie, waarbij strak cash management, goede forecasting en budgetcontrole vanzelfsprekend zijn.
Heeft gedeelde verantwoordelijkheid voor projectuitvoering (hart van de organisatie)
De CFO levert nauwkeurige controle op voor- en nacalculatie. Verzorgt een wekelijks ritme van projectanalyse en -monitoring (planning en budget) met duidelijke kostencalculaties, gebaseerd op nauw contact met de operatie (digtaliseringsstudio en IT development) ten behoeve van goede projectplanning en sturing naar gezonde bruto marges.
Geeft leiding aan het Finance Team:
De CFO ontwikkelt binnen het Finance team de kennis, skills en professionaliteit m.b.t. ondersteuning van de business en brengt deze op een hoger niveau.
Optimaliseert processen, stroomlijnt de administratie.
Heeft een coachende rol binnen de gehele organisatie bij het opstellen van budget en behalen van doelstellingen.
Acteert als de business partner van de CEO
De CFO vervult de rol van de ‘challenger’, die kritisch de ontwikkeling en de implementatie van het strategisch plan bewaakt.
Presenteert project- en investeringsbeslissingen helder en financieel/ strategisch onderbouwd en monitort het rendement van reeds gedane investeringen.
Is verantwoordelijk voor maand- en jaarafsluitingen.
Onderhoudt relaties met aandeelhouders, banken, accountant en overige relevante partijen.

FUNCTIONELE VAARDIGHEDEN
• Ervaren Financieel Manager of Financieel Directeur met relevante werkervaring (deels leidinggevend) in oplopende financiële posities (waaronder in ieder geval specifieke business control verantwoordelijkheid). 
• Ervaring met grote projecten is een must (integrale kennis van verdienmodellen en ervaring met strikte financiële controle behorende bij het runnen van grote projecten).
• Aantoonbaar succesvolle ervaring met het optimaliseren van processen, stroomlijnen administratie en de implementatie van verbeteringen. 
• Ervaring met cash forecasting.  
• Ervaring in PE-/Aandeelhoudersetting is een pre. 
• Enige historie in/kennis van software development is een pré, alsook werken met tenders en klanten in de semipublieke sector.

PERSOONLIJKE COMPETENTIES
• Scherpe analyse, uitstekend oog voor detail, zorgvuldig, accuraat.
• Standvastig, besluitvaardig, doortastend. Gaat confrontaties en moeilijke beslissingen niet uit de weg.  
• Geduldig maar duidelijk.
• Combineert strategische oriëntatie en overzicht met sterke operationele interesse en betrokkenheid.
• Sterk in voorwaarts denken.
• Goede leiderschapskwaliteiten.
• Gefocust, to the point, heldere communicatie , duidelijk en doortastend.
• Integer, oprecht , open in houding.
• MKB mentaliteit, hands on.
• No nonsense, geen ego issues. Voelt zich thuis in en past bij de Noord-Hollandse ‘zakelijk nuchtere’ cultuur.
• Affiniteit met de missie van Picturae.

OVER DE PROCEDURE
Picturae laat zich in deze procedure begeleiden door Carien van der Laan en Nicole Boevé, partners bij Van der Laan & Co. Zij zullen de eerste selectiegesprekken voeren met kandidaten. Bij potentiële geschiktheid zullen zij vervolgens de kandidaat profielen presenteren aan de Investment Managers van Karmijn Kapitaal. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd en uitgenodigd voor een gesprek met Karmijn en met de Picturae CEO Bruno Giebels.

 De reactietermijn sluit op 1 april 2020.

Indien u vragen hebt kunt u contact opnemen met Carien van der Laan via 035 5480760.