Ons verhaal

____

Wij zijn uw people partner vandaag, morgen en in de toekomst.

In 2011 besloten wij, Carien van der Laan, Karen Kragt en Nicolette van Helsdingen, om samen een nieuw bedrijf op te richten: Van der Laan & Co. Wij zagen een veranderende behoefte bij organisaties die gebruik maken van executive search services. Samen hadden wij een sterk en bijzonder netwerk, en we vonden dat we als team nog beter in staat zouden zijn om mensen te verbinden en goed leiderschap te faciliteren. In 2014 kwam Nicole Boevé ons team versterken. Marianne Lensink kwam er in 2018 bij.

Onze oorsprong lag in de executive search, waarbij we nieuwe paden baanden om meer diversiteit in leidinggevende posities te realiseren.

Samen hebben we de kennis en kunst van de executive search uitgebreid en verfijnd. We zijn ervan overtuigd dat mensen de spil zijn in toekomstgerichte en duurzame organisaties. Daarom is het essentieel om de beste mensen op de juiste plek te krijgen. If you don’t get the people part right, nothing else matters! Dit koesteren wij in onze missie.

organisaties

Tot nu toe hebben we meer dan 250 organisaties en ruim 500 kandidaten geholpen om hun  potentieel tot wasdom te laten komen. En dit is nog maar het begin.

Ons team van gedreven partners werkt met visie aan een bedrijf met maatschappelijke impact. We geloven dat we door het juist inzetten van menselijk potentieel organisaties versterken en voorbereiden op de uitdagingen van vandaag en morgen om hun missie te realiseren. Vandaag de dag doen wij veel meer dan executive search: we transformeren het menselijk potentieel van organisaties. We verzekeren ons ervan dat onze opdrachtgevers de optimale people power in huis hebben. Hieronder valt het helpen van zowel organisaties als kandidaten met:

kandidaten

  • Connecting people is waarmee we zijn begonnen, maar dat is niet het enige waar we in gespecialiseerd zijn – we doen executive search en recruitment, talent-identificatie, markt scan en benchmarking, we stellen hele executive teams samen en we zijn partner bij het ontwerpen en organiseren van impact events. Ons inclusieve netwerk, state of the art ATS systeem en eigen ontwikkelde platform zijn daarin leidend.
  • Recruitmentproces ontwerp en outsourcing – onafhankelijke omgevings- en stakeholder analyse, wervingsstrategie advies en -proces handling, referentie checks en social media onderzoek, begeleiding formele toetsingsprocedure.
  • Talent validatie – persoonlijke talenten- en competentiepotentieel analyses, teamanalyse en advies, organisatiecultuur scan, evaluatie van raden van toezicht en commissarissen.
  • Diversity Practice – inclusieve cultuurontwikkelingstrajecten en diversiteitsmanagement, interne doorstroom en ontwikkeling van vrouwelijke executives, masterclasses en management games.
  • Persoonlijke ontwikkeling – carrière management en marktoriëntatie advies, persoonlijke profilering, intervisie, training en executive coaching.

We zullen onze oorsprong nooit vergeten. Elke succesvolle bemiddeling vieren we door een boom te planten – voor elke plaatsing één.

Het draait tegenwoordig om maatwerk en partnership, zorgvuldigheid en transparantie. Dit doen we onder andere door het inzetten van data en technologie om sneller de juiste mensen te kunnen identificeren en efficiënter, creatiever en effectiever te kunnen werken. Het gaat om het slim inzetten van processen en over het matchen van kandidaten buiten de gevestigde kaders, zodanig dat een naadloze aansluiting op de organisatiecultuur en doelstellingen, en duurzame waardes van de organisatie plaatsvindt. Het gaat uiteindelijk om potentieel, ontwikkeling en succes van mens en organisatie.

Wij zijn uw people partner vandaag, morgen en in de toekomst.